O naszej Firmie

Agencja Celna AKCES prowadzi swą działalność przy Urzędzie Celnym w Radomiu. Firma powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie podmiotów gospodarczych dokonujących wymiany towarowej z krajami UE oraz spoza niej. Naszym podstawowym zadaniem jest kompleksowe reprezentowanie interesów klienta przed organami celnymi w Polsce.

Wiemy, iż każdy klient potrzebuje szybkiej i fachowej obsługi, dlatego też każdy jest przez nas traktowany, w myśl zasady "Nasz klient, nasz Pan".

Nasza działalność...

... opiera się głównie na roli przedstawiciela podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w kontaktach z administracją celną. Ten rodzaj usług to istotny element ułatwiający obrót towarowy z zagranicą. Zgodnie z art. 5 oraz 243 ust. 2 lit. b Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) każda osoba ma prawo do wystawienia przedstawiciela reprezentującego ją przed organami celnymi. Ustanowienie przedstawicielstwa następuje na mocy udzielenia pełnomocnictwa. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia agenta celnego wpisanego na listę MF.

Atutem naszej firmy obok wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu jest dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb klienta. Stałe monitorowanie zmieniających się ustaw i norm prawnych, oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pozwala nam na podwyższenie poziomu świadczonych usług z zakresu Intrastatu, cła oraz akcyzy.